Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Onze school kent geen apart anti-pestprogramma.
In ons sociaal veiligheidsplan staat beschreven hoe onze school werkt aan een veilig klimaat
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Obs De Windhoek neemt jaarlijks de enquête leerlingentevredenheid af in de groepen 6,7 en 8. In deze enquête wordt ook de veiligheidsbeleving gemeten. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Elise Davidis (e.davidis@windhoekopoa.nl)
Mevr. Anne Overbeek (info@anneoverbeek.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?