Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Basisschool de Albatros huurt regelmatig vakmensen in. Binnen Dordrecht zijn wij uniek in ons aanbod!
Wij doen als school mee met Het Leerorkest Drechtsteden. Kinderen vanaf groep 5 krijgen muziekles waarbij ze in 4 jaar een instrument leren bespelen. Te denken valt hierbij aan bv. cello, viool en trombone.

Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Binnen de school hebben we de mogelijkheid om verlof van personeel goed op te vangen. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
  
  
 
Drama
Handvaardigheid
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Tekenen
 
         
Wetenschap en Technologie