Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Kwalitatief goed onderwijs
VVE doorgaande lijn
Niet apart maar samen!
Talentontwikkeling
"Kanjerschool"
Wat is de missie/visie van de school?
Wij zijn een school, waarin kinderen in een veilige sfeer het gevoel hebben dat ze iets kunnen. Wij zien ieder kind als een individu. Iedereen mag zichzelf zijn.  Wij hebben respect voor ieder mens jong en oud. Wanneer kinderen onze school verlaten hebben ze zin om te leren en hebben wij het maximale eruit gehaald.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De komende periode staat in het teken van de renovatie van de gebouwen. Allereerst zal het monumentale hoofdgebouw een make-over krijgen, vervolgens zijn de bijgebouwen aan de beurt. Na de renovatie is de Albatros een Integraal Kind Centrum waarbij we samen met de Stichting Dordtse Kinderopvang (SDK) opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 0 - 13 jaar.