Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Om al onze interne processen te bewaken en borgen ontwikkelen en schrijven wij het Handboek Statenschool. Hierin worden alle afspraken en processen van ons dagelijks handelen beschreven.
Verbeterthema's voor het komend jaar zijn:
- de wereldorientatie-thema’s  nog sterker verbinden met het taalonderwijs;
- het analyseren van data en daar ons onderwijs op afstemmen;
- het verbinden van de pedagogiek met de didactiek.