Leerlingtevredenheid
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden:
Toelichting van de school
Resultaten Leerlingtevredenheidsonderzoek 2012-2013:
99% van de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 heeft de vragenlijst ingevuld op school. Volgens de leerlingen zijn de onderstaande punten de sterke punten en de aandachtspunten van de Statenschool:   
TOP!
  • Lezen, aardrijkskunde en de expressievakken
  • Klaslokaal is gezellig
  • Goede samenwerking tussen leerlingen                        
AANDACHT ?!
  • Spelling en begrijpend lezen
  • Rustig kunnen werken
  • De speelmogelijkheden op school (binnen en buiten)
Inmiddels zijn er n.a.v. bovenstaande bevindingen diverse maatregelen getroffen. Zo is het schoolplein uitgebreid met nieuwe speeltoestellen, een schooltuin, pingpongtafel en op korte termijn belijning voor het voetbalveldje.
Er zijn afspraken gemaakt over gangwerk; hoe werken wij rustig op de gang.
Voor Begrijpend lezen is een methode aangeschaft: Nieuwsbegrip. Een methode die aansluit op de dagelijkse actualiteit: iets wat uitermate goed past bij ons Jenaplanonderwijs.