Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Het inspectiebezoek aan de Statenschool, begin 2013, heeft uitgewezen dat wij een 'groene' school zijn.
Onze school presteert op voldoende niveau. Uit het rapport zijn kwaliteiten en verbeterpunten naar voren gekomen.