Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Op een jenaplan school is een goede relatie tussen school en thuis een belangrijke voorwaarden om samen goede resultaten te bereiken. Op vaste momenten hebben wij contact met elkaar.  We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs, als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. 
Wij kiezen bewust voor een inloopmoment  (iedere ochtend) om 08:15 uur gaat de deur open en zijn ouders welkom om mee te gaan naar de klas van het kind. In dit kwartier is er gelegenheid voor bijvoorbeeld contact met de leerkracht, werk bekijken van het kind of andere ouders te ontmoeten.
Op meerdere momenten in het jaar zijn er kijkmiddagen/ ochtenden gepland: ouders zijn dan welkom in de stamgroep van het kind om deelgenoot te zijn van de 'viering'. Tijdens de viering delen de kinderen met ouders en medeleerlingen wat er geleerd is gedurende de thema periode. Twee keer in het jaar pakken wij dit groots aan met een 'tentoonstelling'. 's Avonds is de school open voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in het werk, de trots, van onze kinderen.