Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
3
Rekenspecialist
3
Taalspecialist
3
Schoolmaatschappelijk werk
1