Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Het team van de Meridiaan bestaat uit één directeur, één intern begeleider, één administratieve medewerker, 22 leerkrachten, een overblijf 'stichting' en één Peuterspeelzaal. Net als bij de kinderen is er in de organisatie veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en veel samenwerking. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
De school maakt gebruik van een invalpool. Indien niemand beschikbaar is, wordt gekeken binnen het eigen team of iemand kan vervangen. Lukt dit niet dan kan het gebeuren dat wij de groep moeten verdelen over de andere groepen. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Humanistische en godsdienstige vorming (HVO/GVO)
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?