Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Het team van de Meridiaan bestaat uit één directeur, één intern begeleider, één administratieve medewerker, 22 leerkrachten, een overblijf 'stichting' en één Peuterspeelzaal. Net als bij de kinderen is er in de organisatie veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en veel samenwerking.