Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De visie van de school is uiteraard gestoeld op de bovengenoemde Daltonprincipes. Die gelden als leidraad voor de cognitieve ontwikkeling maar zeker ook voor de sociale ontwikkeling. De aanpak geven we vorm door middel van de methode Aandacht Werkt (mindfulness voor kinderen) en Kwink (sociaal emotioneel leren).
Met goede voorbeelden, directe feedback en duidelijke afspraken zijn we een gezellige, gemoedelijke school met een duidelijke structuur. Juist deze structuur geeft helderheid aan kinderen en een stabiele basis. Door rust en vertrouwen ontwikkelen kinderen zich naar het mooie Daltonstreven: 'The fearless human being!'
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Samenwerken
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
De werkwijze richtr zich naast de methode inzet van Goed Gedaan op korte lijntjes. Essentieel voor een fijne, veilige en positieve sfeer op school is goed contact met de ouders. De ouders zien wij dan ook als partner waarmee wij samenwerken. Uiteraard met een rolverdeling tussen school en thuis maar wel in verbinding. Vanuit dit goede contact werkt de leerkracht pro-actief aan de sociale opbrengsten. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kwink