Onderwijstijd
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
De school werkt samen met de kinderen aan de kerndoelen. Zij doet dat door te kijken naar het kind en de begeleidingsbehoefte die het nodig heeft om zijn/haar doelen te behalen. De heeft daardoor niet vastgelegd hoeveel uur er voor welk vakgebied beschikbaar is. 
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
De school draagt zorg voor minimaal 940 uur onderwijs verdeeld over 8 leerjaren. Voor de Meridiaan geldt dat wij hier ruim boven zitten, namelijk 955 uur. Dit betekent dat wij ruim de tijd nemen om de kinderen datgene te leren wat nodig is voor het vervolgonderwijs. 
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal