Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Een aantal protocollen zijn op dit moment in ontwikkeling: Social media en schoolveiligheidsplan. Uiteraard beschikt de school over een geoefend en up to date ontruimingsplan.
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welk anti-pestprogramma gebruikt de school?
Met de methode Goed Gedaan en een actief Pestprotocol geeft de school vorm aan een goed sociaal klimaat.
Op welke manier monitort de school het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op school?
Met de 3 jaarlijkse tevredenheidspeilingen, observaties van leerkrachten, Intern begeleidster en SMW.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
De intern begeleider van de school. 
Indien u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van de onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen: Mevrouw E. Janssens, Telefoon: 06-124 311 74 Mevrouw S. Glas, Telefoon: 078-614 76 60 Voor nadere informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met: Stafbureau Stichting OPOD I. den Otter- Boeve
De school scoort het volgende cijfer op de vraag ‘Hoe veilig voel je je op school?’ uit het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in 2014-2015:
8,1