Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
De leerlingtevredenheid is positief op onze school. De leerlingen vullen net als de ouders en het personeel om de drie jaar een enquête in. Met een democratisch gekozen Kinderraad overlegt de directie gedurende het schooljaar regelmatig over verbeterpunten binnen de school. De resultaten op deze pagina zijn van onze groep 8 leerlingen.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2014-2015?
8,02
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2014-2015, uitgesplitst naar vraag?
Bron: Vensters
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddelde score
Hoe graag ga je naar school?
Hoe veilig voel je je op school?
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
Heb je het naar je zin in de groep?
Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?
Onderwijsleerproces
Gemiddelde score
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?
Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?
Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?
Rapportcijfer
Gemiddelde score
Welk rapportcijfer geef je de school?