Waardering Inspectie
Toelichting van de school
De inspectie heeft in schooljaar 2014/2015 onze school bezocht. De inspectie heeft vastgesteld dat het onderwijs op onze school grotendeels op orde is. Met de gegeven aandachtspunten gaat de school uiteraard aan de slag. Vooral de opbrengsten van ons onderwijs zijn de laatste periodes positief gestegen. De school is hier trots op en werkt hard aan haar ontwikkeling.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: