Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,1 leerlingen.School: 300 leerlingen.
Toelichting van de school
Het aantal leerlingen voor onze school blijft rond de 300 schommelen. Voor komend schooljaar verwachten gezien de instroom tot nu, weer uit te komen op ongeveer dit aantal.