Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Het komend schooljaar werkt de school aan de verdere ontwikkeling middels het expliciet direct instructiemodel. De leraren professionaliseren zich hierin middels een aantal studiemomenten en bezoekt elkaars groep regelmatig. Het MT borgt de ontwikkeling in deze kwaliteitsslag middels groepsconsultaties.