Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Europese samenwerking
Opbrengst gericht werken
Engels vanaf groep 1
Digitaal onderwijs
Vernieuwend
Wat is de missie/visie van de school?
Wij willen de zelfstandige leerhouding van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Om dat te bereiken willen we zoveel mogelijk in de klassensituatie momenten creëren en tijd vrij kunnen maken om kinderen te kunnen laten groeien.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Dit schooljaar staat een verdere verdieping in het werken volgens het expliciet direct instructiemodel centraal. Bewegingsonderwijs wordt vanaf groep 3 door een vakdocent gegeven. In de groepen 1 en 2 krijgen de kleuters één keer per week les van de vakdocent gymnastiek. Engels wordt grotendeels door twee vakdocenten gegeven. Deze leerkrachten bewaken tevens de kwaliteit van de Engelse lessen. Dit schooljaar is er één wetenschapsdag waarin o.a. de 21e eeuwse vaardigheden verder wordt uitgewerkt. De ict voorlopersrol van de school blijft behouden. Zo heeft ieder kind vanaf groep 5 de beschikking over een eigen chromebook.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Engelse identiteit wordt bewaakt door de aanwezigheid van twee vakdocenten Engels. De samenwerking tussen de partners wordt geoptimaliseerd.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?