Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
De school hanteert een omgangsprotocol wat aan het begin van het schooljaar met de kinderen wordt door genomen.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: Veiligheidsmonitor 2018

Toelichting van de school
In 2018 is deelgenomen aan de veiligheidsmonitor. De definitieve rapportage vindt u in de bijlage.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Dhr. Zondag (info.dubbeldam@opod.nl)
Dhr. Zondag (info.dubbeldam@opod.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?