Onderwijstijd
Toelichting van de school
Vanaf groep 4 volgen de leerlingen de methode Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL (woordenschat/andere tekstsoort) voor het Begrijpend Lezen. In de groepen 7 en 8 leren de kinderen via de methode 'Blits' studievaardigheden aan. En vanaf groep 5 maken de onderwijsgevenden tijd vrij voor spreekbeurten en boekverslagen.
In alle groepen besteedt de leerkracht veel aandacht aan het zelfstandig werken van de leerlingen.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
8 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
3 u 30 min
  
3 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 30 min
  
6 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 45 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
2 uur
  
3 u 30 min
  
3 u 30 min
  
3 u 30 min
  
3 u 15 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
3 uur
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 uur
  
30 min
  
30 min
 
 
Woordenschat
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
45 min
  
45 min
 
 
Sociale redzaamheid
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
HVO
 
  
  
  
  
  
 
                
45 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Lichamelijke opvoeding
 
  
 
 
7 u 30 min
  
7 u 30 min
 
 
Taal
 
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
Woordenschat
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Speel/leeractiviteiten
 
  
 
 
6 u 30 min
  
6 u 30 min
 
 
Rekenen
 
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Groepsexploratie
 
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Sociale redzaamheid
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
Expressie
 
  
 
 
1 u 45 min
  
1 u 45 min
 
 
Schrijven
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
De school geeft aan geen extra faciliteiten beschikbaar te hebben.