Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Om in beginsel een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen is onze school klassikaal ingericht. Binnen die klassikale structuur worden de kinderen ingedeeld in groepen op basis van instructiebehoeften. Ook kan er sprake zijn van afstemming op leertempo en leerniveau.
In het kader van passend onderwijs werken sommige kinderen in de maatwerkplek of in een plusgroep. De maatwerkplek is er speciaal voor de kinderen die het uitstroomniveau van groep 8 niet halen. Ze worden didactisch en/of sociaal-emotioneel begeleid, zodat ze een goede stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs. Ook is er in de maatwerkplek specifiek aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en creativiteit. De kinderen in de plusgroep worden uitgedaagd door samen te werken aan extra verdiepings- en verrijkingsstof.