Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
De wettelijk verplichte onderwijstijd bedraagt minimaal 3520 uur per jaar voor de groepen 1 t/m 4 en minimaal 4000 uur per jaar voor de groepen 5 t/m 8. In het schooljaar 2019-2020 is de effectieve lestijd voor de onderbouw 3521 uur en voor de bovenbouw 4082,25 uur.