Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
De wettelijk verplichte onderwijstijd bedraagt minimaal 3520 uur per jaar voor de groepen 1 t/m 4 en minimaal 4000 uur per jaar voor de groepen 5 t/m 8. In het schooljaar 2020-2021 is de effectieve lestijd voor de onderbouw 3546 uur en voor de bovenbouw 4122 uur. In totaal is dit 7668 uur.