Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Speelplezier is een vanuit de onderwijspraktijk ontwikkelde methodiek die leerkrachten concrete handvatten biedt om al spelend de totale ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen, te observeren en te registreren door middel van een beredeneerd aanbod van leeractiviteiten, waarbij het onderwijs wordt aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind.
Als het kind geplaatst wordt op onze school vindt er een warme overdracht plaats samen met de ouders, de leidster van de peuteropvang en de groepsleerkracht van groep 1.
Wanneer het kind de peuteropvang niet heeft bezocht, vindt er een welkomstgesprek plaats met ouders en groepsleerkracht.