Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Wij meten de tussenresultaten met het CITO LOVS. De groepsleerkracht en de Intern Begeleider hebben drie keer per jaar een gesprek om de ontwikkeling te volgen en interventies op groeps-of individueel niveau op of bij te stellen.