Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Speelplezier
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Kinderen op peuteropvang Boschkabouter stromen grotendeels door naar onze school. Als er bijzonderheden zijn, weten we dat al voordat een kind begint op onze school. Er is regelmatig formeel en informeel overleg over de werkwijze en over de kinderen. Daarnaast organiseren we samen VVE thuis informatiemiddagen, hebben we gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke thema's en maken we samen gebruik van faciliteiten in het gebouw. Van alle leerlingen ontvangen we informatie over vorderingen en notities, welke wij importeren in onze leerlingadministratie. Na de peuteropvang starten alle kinderen met de reeds bekende kinderen in een instroomgroep. later stromen ze door naar een groep 1/2. Ook van kinderen vanuit andere peuterspeelzalen en vanuit opvang elders ontvangen we informatie die een warme overdracht garandeert.