Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
U zorgt voor het opvoeden, wij zorgen voor het onderwijs. Dat ging vroeger op, maar vandaag zeker niet meer. Wij nemen ons deel in de persoonsontwikkeling en steeds vaker vragen we ouders om een bijdrage te leveren aan het leren van onze leerlingen. Wij zien elkaar dan ook liever als partners met hetzelfde doel: kinderen zoveel mogelijk laten leren in een veilige omgeving.
we hebben u ook vaak nodig om activiteiten te begeleiden, zoals bijvoorbeeld hulp bij ICT lessen, innemen en uitlenen van onze schoolbieb.