Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Respect
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het doel van basisschool de Schakel is om het onderwijs gedegen, vernieuwend en uitdagender te maken. De waarden die het doel ondersteunen zijn o.a. openheid, transparantie, een rijk en gevarieerd leerstof aanbod, verantwoordelijke lesmethodes, zelfstandigheid en samenwerking alsmede ook de onderwijs- en kwaliteitszorg. Dit alles voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van het kind.
Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Voorwaarde hierbij is, dat kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel van coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle samenwerking. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens. Respect en mondigheid zijn kernwaarden die met veiligheid sterk verbonden zijn. Door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden leren wij onze leerlingen om voorbereid te zijn op hun toekomst.
Onze school heeft sinds 2016 het predicaat Gezonde School, themacertificaat 'bewegen en sport'. We zijn zeer actief om een gezonde school te zijn. Alle kinderen hebben op onze school hun eigen bidon die gevuld wordt met water.
Binnen de gemeente Heerlen zijn wij één van de JOGG scholen. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Afgelopen schooljaar hebben wij ons voornamelijk gericht op het drinken van water, het eten van fruit en op ‘bewegen’.