Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2015-2016?
Aantal leerlingen: 255 (op 1 oktober) - Aantal respondenten (ouders\verzorgers): 67
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
School: gemiddeld cijfer is 7,7