Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer is 8,3
Aantal ouders\verzorgers: 182 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 81
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)