Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Vanaf het schooljaar 2017-2018 hebben wij gekozen voor de Eindtoets ROUTE 8 van A-Vision. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).
Voor het berekenen van de schoolscore werkt de onderwijsinspectie met specifieke schoolgroepen, waarbij het leerlingengewicht automatisch in de eindscore is inbegrepen. Basisschool de Schakel bevindt zich momenteel in schoolgroep 25 (teldatum: 1 oktober 2018). 
Ook in het schooljaar 2018-2019 liggen de eindopbrengsten van groep 8 (schoolscore: 211,6) ruim boven de gestelde normen door de onderwijsinspectie (dit op basis van de schoolsoort/schoolgewicht).
Een resultaat waar we als team trots op zijn!
N.B: De behaalde schoolscore zal in september 2019 worden opgenomen in deze schoolgids (zie de betreffende grafiek op de volgende bladzijde).
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 211,6School: 211,6School: 214,2School: 211,6Inspectie-ondergrens: 194,0Inspectie-ondergrens: 195,2
 
School: 533,7School: 533,7School: 537,5School: 537,5School: 536,7School: 536,7School: 533,7School: 537,5School: 536,7Inspectie-ondergrens: 531,5Inspectie-ondergrens: 532,0Inspectie-ondergrens: 532,3
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
24
26
25
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
24 %
23 %
26 %
Score
Score
Score
533,7
20 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
214,2
25 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
211,6
22 meetellende toetsscores
ROUTE 8
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score.