Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 211,6School: 211,6School: 214,2School: 211,6Inspectie-ondergrens: 194,0Inspectie-ondergrens: 195,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Op basisschool De Schakel hebben wij vanaf het schooljaar 2017-2018 gekozen voor de Eindtoets ROUTE 8 van A-Vision. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).
M.b.t. de behaalde resultaten op de Eindtoets:
Tot en met het schooljaar 2019-2020 heeft de onderwijsinspectie gewerkt met specifieke schoolgroepen, waarbij het leerlingengewicht automatisch in de eindscore was inbegrepen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 werkt de onderwijsinspectie met schoolwegingen (De Schakel: 36,7), waarbij de referentieniveaus 1F en 1S/2F als uitgangspunt worden genomen bij de uiteindelijke beoordeling.
Ten aanzien van de beoordeling van de eindopbrengsten hanteert de onderwijsinspectie, op basis van de vastgestelde schoolweging, het gemiddelde van de laatste 3 schooljaren bij de referentieniveaus 1F en 1S/2F. Onze school behaalt daarmee de volgende resultaten:
- Referentieniveau1F: 98% (ondergrens inspectie: 85%)
-Referentieniveau 1S/2F: 60% (ondergrens inspectie: 35,7%)
We voldoen dus in (ruime) mate aan de gestelde eisen van de onderwijsinspectie. Als school streven we (schoolbreed) naar resultaten die liggen rondom het landelijke gemiddelde (LG) behorende bij de betreffende schoolweging.
N.B: De Eindtoets 2020 is conform landelijk protocol niet afgenomen in verband met de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus.
Referentieniveaus:
Als je referentieniveau 1F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebben bereikt. Het kan zijn dat je meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. Maar er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school bereiken.