Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 211,6School: 211,6School: 214,2School: 211,6Inspectie-ondergrens: 194,0Inspectie-ondergrens: 195,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Vanaf het schooljaar 2017-2018 hebben wij gekozen voor de Eindtoets ROUTE 8 van A-Vision. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).
Voor het berekenen van de schoolscore werkt de onderwijsinspectie met specifieke schoolgroepen, waarbij het leerlingengewicht automatisch in de eindscore is inbegrepen. Basisschool de Schakel bevindt zich momenteel in schoolgroep 25 (teldatum: 1 oktober 2018). 
Ook in het schooljaar 2018-2019 liggen de eindopbrengsten van groep 8 (schoolscore: 211,6) ruim boven de gestelde normen door de onderwijsinspectie (dit op basis van de schoolsoort/schoolgewicht).
Een resultaat waar we als team trots op zijn!
N.B: De behaalde schoolscore zal in september 2019 worden opgenomen in deze schoolgids (zie de betreffende grafiek op de volgende bladzijde).