Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Aan het einde van groep 7 geven wij de ouders al een voorlopig schooladvies mee dat gebaseerd is op de behaalde resultaten gedurende de schoolloopbaan op basisschool de Schakel. Na de afname van de Cito-toetsen (M8) in groep 8 wordt rond februari / maart het definitieve schooladvies afgegeven, waarna aanmelding op een school voor het Voortgezet Onderwijs kan plaatsvinden. Dit proces (route en werkwijze) wordt zorgvuldig en gedegen vormgegeven, d.w.z. dat het schooladvies niet alleen een zaak is van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op onze school (o.a. directie, intern begeleiders en de leerkrachten van het cluster bovenbouw). 
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 6,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 12,9% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 5,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,9% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 9,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 12,6% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,6% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 32,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 20-30% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2018-2019 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 14,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 14,1% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 6,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 10,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 40,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 20-30% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,0% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,0% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vwo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 33,8% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 25,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 0,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 15,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 9,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 42,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 22,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.Vergelijkingsgroep: 2,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 10,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.School: 10,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 10,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 11,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 10,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 47,8% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 65,4% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 15,3% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 8,1% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 24,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 25,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 75,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.