Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 13,9% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 14,1% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 6,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 10,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 40,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Aan het einde van groep 7 geven wij de ouders al een voorlopig schooladvies mee dat gebaseerd is op de behaalde resultaten gedurende de schoolloopbaan op basisschool de Schakel. Na de afname van de Cito-toetsen (M8) in groep 8 wordt rond februari / maart het definitieve schooladvies afgegeven, waarna aanmelding op een school voor het Voortgezet Onderwijs kan plaatsvinden. Dit proces (route en werkwijze) wordt zorgvuldig en gedegen vormgegeven, d.w.z. dat het schooladvies niet alleen een zaak is van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op onze school (o.a. directie, intern begeleiders en de leerkrachten van het cluster bovenbouw).