Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Gedurende de periode oktober 2016 - februari 2017 heeft stichting INNOVO (het bestuur waar o.a. basisschool de Schakel deel van uitmaakt) deelgenomen aan de pilot 'bestuursgericht toezicht' van de onderwijsinspectie en aan het initiatief 'bestuursvisitatie' vanuit de PO-raad.
Basisschool de Schakel was een van de acht scholen die zijn meegenomen in dit brede inspectieonderzoek. Op de onderzochte indicatoren scoort onze school voldoende en op enkele onderdelen zelfs goed. Een resultaat om trots op te zijn!
Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 6 april 2017 en kunt u vinden onderaan deze pagina ('klik op het rapport').