Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Professionalisering van leerkrachten:
Een leerkracht: Master Sen Taal
Voltallige team: verbetertraject rekenen
Voltallige team: omgaan met (on)gewenst gedrag
Voltallig team: muziekonderwijs
Voltallige team: nascholing 'vierxwijzer'
Scholing IB: nascholing LVAK, IB nascholing op bestuursniveau, intake gesprekken voeren met oudersVier leerkrachten: 'met sprongen vooruit'
Verbeterthema's (zie ook het thema nascholing)
Aanbod voor meer en hoogbegaafden
Aanbod rekenen
Manier van lesgeven: Dim model, groep doorbrekend bij vierxwijzer, verder klassikaal