Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
* leerlingen met een taalachterstand
Leerlingen die de Nederlandse Taal als Tweede Taal leren. De kinderen van groep 4 met een taalachterstand krijgen een extra aanbod tijdens de 'verlengde schooldag'. Drie dagen in de week krijgen ze een uur na de reguliere schooltijd een taalbad.
In verband met het taalachterstanden beleid, wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de methode VVE. Een methode die aansluit bij de werkwijze van de peuterspeelzaal.
De leerlingen kunnen ter ondersteuning gebruik maken van speciale taalprogramma's en computerprogramma's 
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Gedragsspecialist
10
Intern begeleider
10
Onderwijsassistent
10
Coaching en begeleiding
2
Jonge kind
14