Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
* leerlingen met een taalachterstand
Leerlingen die de Nederlandse Taal als Tweede Taal leren. De kinderen van groep 4 met een taalachterstand krijgen een extra aanbod tijdens de 'verlengde schooldag'. Drie dagen in de week krijgen ze een uur na de reguliere schooltijd een taalbad.
In verband met het taalachterstanden beleid, wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de methode VVE. Een methode die aansluit bij de werkwijze van de peuterspeelzaal.
De leerlingen kunnen ter ondersteuning gebruik maken van speciale taalprogramma's en computerprogramma's