Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussenresultaten worden gemeten met:
* Methode gebonden toetsen
* Observaties
* Methode onafhankelijke toetsen:
In groep 1 en 2 nemen we de volgende Cito-toetsen afgenomen: Ÿ taal voor kleuters,Ÿ rekenen voor kleuters en Ÿ screeningsinstrument beginnende geletterdheid (groep 2)
In het kader van het Cito-LOVS worden vanaf groep 3 de volgende toetsen afgenomen:Ÿ rekenen en wiskunde, Ÿbasisbewerkingen, Ÿ spellingvaardigheid,Ÿ begrijpend lezen,luisteren,Ÿ woordenschat, Ÿ DMT en AVI, Ÿ Taalverzorging groep 7 en 8, 
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het observatie-instrument Viseon