Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Uniek en zelfstandig
Jezelf, elkaar en leefomgeving
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kwaliteiten en onderwijsbehoeften
Onze leerlingen zijn afkomstig uit 23 landen en hebben uiteenlopende achtergronden. Voor een aantal van hen is de Nederlandse taal de tweede taal. Wij willen dat alle kinderen de Nederlandse taal goed beheersen en dat ze op alle gebieden in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. We besteden veel aandacht om de ouders bij school te betrekken en de samenwerking tussen thuis en school te bevorderen.
Kinderen die behoefte hebben aan extra veiligheid, bieden wij aandacht, rust en veilige omgeving. Het beleid en de protocollen en handelswijze zijn hierop aangepast. De contacten met ouders zijn veelvuldig en direct.
Wij zijn door de grote verscheidenheid in de mogelijkheid om uitgebreid gebruik te maken van elkaars talenten en achtergronden. Onze school is sterk in het positief uitdragen van de Multiculturele samenleving. Ouders komen samen op school o.a. tijdens VVE bijeenkomsten, schoolfeesten, introductiedagen. Voor de kennismaking met ouders en leerling maken wij veel tijd vrij.