Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
waardering
autonomie
verbondenheid
structuur
samenwerking
Wat is de missie/visie van de school?
1.      Een sfeer van onderlinge verbondenheid;
2.      Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);
3.      Ruimte voor autonomie / zelfstandigheid;
4.      Een kader van structuur en duidelijkheid;
5.      Een ordelijke (onderwijs) omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;
6.      Ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste resultaat
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Eigenaarschap van leerlingen: leerlingen nemen meer de regie over hun eigen leerproces
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.
De school heeft een aanbod voor meer en hoogbegaafde leerlingen.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Wij bieden de leerlingen een arrangement aan op basis van:
Ÿ  Een brede ontwikkeling;
Ÿ  Eigentijds leren;
Ÿ  Passend onderwijs;
Ÿ  Buitenschoolse arrangementen.
Werken aan een brede ontwikkeling betekent voor ons, de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden zoals: taal- lezen- rekenen en ontwikkelingsgebieden zoals: bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld. Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?