Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
School gebruikt momenteel geen anti-pestprogramma, maar hanteert wel een pestprotocol. 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Enquetetool van Vensters wordt jaarlijks in januari afgenomen in de groepen 6-7-8
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Verkoelen (marlou.verkoelen@innovo.nl)
Mevr. Simons (jenny.mullers@innovo.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?