Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De basisschool is een stuk van je leven. Ouders vormen een belangrijke schakel tussen de school en het kind. Ouders en de kinderen hebben daar ieder hun eigen verantwoordelijkheden in. Wij vinden het van belang dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Als kinderen deze betrokkenheid ervaren, gaat daar een positief effect van uit. Om die betrokkenheid van ouders te vergroten hebben wij met de ouders contact over hun kind. De ouder kan op school activiteiten uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs, meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
Wij zijn er voor de kinderen maar de school is er ook voor de ouders