Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Gezien de school- en groepsgrootte hebben we te maken met een moeilijker te interpreteren gemiddelde. Een enkele leerling kan een groot effect hebben op de gemiddelde score. We willen daarom steeds voorzichtig omgaan met het trekken van conclusies omtrent resultaten zoals deze behaald worden op de eindtoets. Desalniettemin leggen wij de lat hoog en stellen we hoge doelen. 
We willen steeds beter afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Dit doen wij o.a. door een gedegen analyse van de resultaten en mogelijkheden te maken. Dit heeft uiteindelijke effect gehad en deze aanpak hebben we schooljaar 2017-2018 gecontinueerd. Tevens hebben we dat schooljaar voor een andere Eindtoets gekozen: Route8
Toetsonderdelen
ROUTE 8 test via de computer leesvaardigheid,  woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden en het optionele onderdeel persoonlijk functioneren (werkhouding en zelfconcept).
Digitaal
De toets wordt op school via het internet gemaakt. Uw kind ontvangt van de leerkracht een persoonlijke inlogcode. De toets wordt in ongeveer 2 tot 3 uur afgenomen.
Persoonlijk
De ROUTE 8 toets is voor ieder kind een unieke toets. Het niveau van de toets past zich automatisch aan, aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. Dit werkt voor uw kind prettig en zal minder belastend werken.
Rapportage
Na afname van de eindtoets ROUTE 8 ontvangt de school de rapportages van alle leerlingen. U ontvangt vervolgens van de school de rapportage van uw eigen kind. Van de resultaten is een grondige analyse gemaakt. Vanaf volgend jaar kunnen we met meer gegevens een trend volgen. Veelgestelde vragen treft u op de website www.route8.nl. 
Bs Heilig Hart heeft meer dan voldoende gescoord op de eindtoets. De school heeft een gemiddelde van 216,8 behaald. Een resultaat om trots op te zijn!
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 222,2School: 222,2School: 224,9School: 222,2Inspectie-ondergrens: 205,7Inspectie-ondergrens: 206,0
 
School: 539,9School: 539,9School: 532,9School: 532,9School: 535,6School: 535,6School: 539,9School: 532,9School: 535,6Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
14
14
21
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
0 %
1 %
Score
Score
Score
539,9
14 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
224,9
14 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
222,2
10 meetellende toetsscores
ROUTE 8