Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Staat u voor de schoolkeus en heeft u interesse voor bs Heilig Hart, dan kunt u een afspraak maken om onze school te bekijken. U kunt een gesprek aanvragen met de intern begeleider te Sibbe, mevr. Nicole Geijselaers voor de zijinstromers of de groepsleerkracht van 1/2, juffrouw Lyonne voor de aanmelding voor de 4-jarigen. U krijgt een rondleiding en u kunt uiteraard uw kind(eren) meenemen. Wanneer u kiest voor onze school dient het kind schriftelijk aangemeld worden. Dit kan via het inschrijvingsformulier op de website van school.  Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, kan het kind 5 dagen of dagdelen een kijkje komen nemen in de groep om kennis te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende groepsleerkracht, omdat er soms speciale activiteiten plaatsvinden. Uw kind mag naar school als het vier jaar wordt; alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school. Terugplaatsing van een kind van een speciale school voor basisonderwijs naar het reguliere basisonderwijs vindt plaats in overeenstemming met  de ouders na overleg met beide scholen. We willen graag alle kinderen zo goed mogelijk begeleiden. In elke individuele situatie zal een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden ten aanzien van de mogelijkheden tot inrichting van het onderwijs, gelet op de aard van de handicap en de onderwijsbeperking dientengevolge. Dat vraagt extra zorg. De grootte en de zorgintensiteit van de groep waarin het kind geplaatst moet worden, bepaalt mede of we het kind de noodzakelijke begeleiding kunnen bieden en dus kunnen aannemen. Een eventuele weigering van de toelating zal terdege met argumenten moeten worden onderbouwd door de school. De inschrijving kan pas definitief plaatsvinden, als wij alle belangrijke informatie van de vorige school, zoals het onderwijskundig rapport en de uitschrijvingsverklaring ontvangen hebben. 
Overstap van speciaal basisonderwijs naar basisonderwijs
Terugplaatsing van een kind van een speciale school voor basisonderwijs naar het reguliere basisonderwijs vindt plaats in overeenstemming met  de ouders na overleg met beide scholen. We willen graag alle kinderen zo goed mogelijk begeleiden. In elke individuele situatie zal een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden ten aanzien van de mogelijkheden tot inrichting van het onderwijs, gelet op de aard van de handicap en de onderwijsbeperking dientengevolge. Dat vraagt extra zorg. De grootte en de zorgintensiteit van de groep waarin het kind geplaatst moet worden, bepaalt mede of we het kind de noodzakelijke begeleiding kunnen bieden en dus kunnen aannemen. Een eventuele weigering van de toelating zal terdege met argumenten moeten worden onderbouwd door de school. De inschrijving kan pas definitief plaatsvinden, als wij alle belangrijke informatie van de vorige school, zoals het onderwijskundig rapport en de uitschrijvingsverklaring ontvangen hebben.   
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen.School: 123 leerlingen.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
School: 123 leerlingen in 2018-2019.School: 123 leerlingen in 2018-2019.School: 107 leerlingen in 2017-2018.School: 107 leerlingen in 2017-2018.School: 107 leerlingen in 2016-2017.School: 107 leerlingen in 2016-2017.School: 110 leerlingen in 2015-2016.School: 110 leerlingen in 2015-2016.School: 114 leerlingen in 2014-2015.School: 114 leerlingen in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 213,7 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,7 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,1 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 213,1 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 212,1 leerlingen in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 212,1 leerlingen in 2014-2015.School: 123 leerlingen in 2018-2019.School: 107 leerlingen in 2017-2018.School: 107 leerlingen in 2016-2017.School: 110 leerlingen in 2015-2016.School: 114 leerlingen in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 213,7 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,1 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 212,1 leerlingen in 2014-2015.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld naar leeftijd in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 4,0 leerlingen van 12 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,5 leerlingen van 11 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,0 leerlingen van 10 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 9 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 8 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen van 7 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen van 6 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,1 leerlingen van 5 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,1 leerlingen van 4 jaar.School: 4 leerling(en) van 12 jaar.School: 20 leerling(en) van 11 jaar.School: 18 leerling(en) van 10 jaar.School: 21 leerling(en) van 9 jaar.School: 7 leerling(en) van 8 jaar.School: 14 leerling(en) van 7 jaar.School: 15 leerling(en) van 6 jaar.School: 14 leerling(en) van 5 jaar.School: 10 leerling(en) van 4 jaar.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen in leerjaar 8.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen in leerjaar 7.Vergelijkingsgroep: 27,5 leerlingen in leerjaar 6.Vergelijkingsgroep: 27,5 leerlingen in leerjaar 5.Vergelijkingsgroep: 28,1 leerlingen in leerjaar 4.Vergelijkingsgroep: 27,7 leerlingen in leerjaar 3.Vergelijkingsgroep: 27,8 leerlingen in leerjaar 2.Vergelijkingsgroep: 22,8 leerlingen in leerjaar 1.School: 22 leerlingen in leerjaar 8.School: 18 leerlingen in leerjaar 7.School: 16 leerlingen in leerjaar 6.School: 13 leerlingen in leerjaar 5.School: 11 leerlingen in leerjaar 4.School: 18 leerlingen in leerjaar 3.School: 16 leerlingen in leerjaar 2.School: 9 leerlingen in leerjaar 1.