Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Interne Audit
Op 20 juni 2017 werd onze school bezocht door collega’s van andere Innovo scholen. Zij hebben gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. Zij hebben klassenobservaties uitgevoerd, werkprocessen bekeken en gesprekken met diverse personeelsleden gevoerd. Het auditteam constateerde dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Wegwijzer in orde is. Uit het onderzoek is gebleken, dat er hard wordt gewerkt op De Wegwijzer en dat dit zichtbaar is in de organisatie. Het volledige verslag van het auditteam kunt u vinden op onze website (www.bswegwijzer.nl).  
Inspectiebezoek VVE
Op 21 maart 2016 heeft de inspectie peuterspeelzaal Kiddooh en basisschool De Wegwijzer bezocht. Het onderzoek is gedaan vanwege het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De inspectie monitort in 2013 en 2015/2016 de kwaliteit van VVE in de 37 grote gemeenten (G37). VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in groep 3 van het basisonderwijs. De Inspectie van het Onderwijs constateert dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op peuterspeelzaal Kiddooh en basisschool De Wegwijzer grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken, dat de VVE-locatie voldoende scoort. Het volledige verslag van deonderwijsinspectie kunt u op internet vinden, door op de volgende link te klikken: http://www.owinsp.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1668/?pagina=1&zoekterm=basisschool%20De%20Wegwijzer%20Heerlen
Integraal schoolonderzoek
Op 5 februari 2013 is onze school bezocht door de inspecteur van het onderwijs in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de kwaliteitszorg, de zorg en begeleiding, de resultaten, de ontwikkeling van de leerlingen en enkele aspecten betreffende de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de onderwijstijd. De kwaliteitszorg is op de meest beoordeelde indicatoren van voldoende tot goede kwaliteit. Het volledige verslag van de onderwijsinspectiekunt u op internet vinden, door op de volgende link te klikken: http://www.owinsp.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1668/?pagina=1&zoekterm=basisschool%20De%20Wegwijzer%20Heerlen
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: