Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Als u informatie wenst over onze school, dan gaat de directie of de interne begeleiding van de school graag met u in gesprek. Als u besluit om uw zoon/dochter aan te melden, dan zijn directeur Susanne Kikken-Souren of intern begeleider Kimberly Rienties beschikbaar voor het verwerken van de aanmelding. Voor de intake kunnen ouders telefonisch of mondeling een afspraak maken.  
Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijving. Er wordt vooraf door ons altijd informatie over het kind ingewonnen bij de peuterspeelzaal of de school van herkomst. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vormt hierbij het uitgangspunt. Onze zorgcommissie (interne begeleiders en directie) overlegt intern of onze school de benodigde zorg en/of expertise kan bieden. Dit wordt vervolgens beargumenteerd en aan de ouders medegedeeld. Is binnen de school de expertise voor de benodigde zorg niet of in onvoldoende mate aanwezig, dan kan de school niet overgaan tot plaatsing van de betreffende leerling. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij het uitgangspunt. Samen met de ouders gaan wij op zoek naar een school die deze zorg wel kan bieden, waarbij we in eerste instantie kijken naar een school binnen het Cluster Heerlen 1.
Als onze school de zorg voor het kind wel kan bieden, dan wordt de nieuwe leerling bij ons ingeschreven.  
De wet biedt de kinderen de gelegenheid om een aantal kennismakingsochtenden te laten meedraaien. Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor 5 ochtenden, voorafgaand aan de vierde verjaardag. Wij overleggen dit met de ouders. Vier weken voor het einde van het schooljaar starten geen nieuwe kleuterleerlingen meer op onze school. Wij vinden deze periode namelijk niet meer geschikt om goed te kunnen starten. Deze leerlingen kunnen in het nieuwe schooljaar instromen. Leerlingen die op onze school in de reguliere groepen starten moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. Als dit niet van toepassing is, dan kan een leerling niet starten.  
Als ouders tot aanmelding overgaan, mag het kind op de dag van zijn vierde verjaardag starten in de groep. Oudere leerlingen worden zo snel als mogelijk geplaatst in de groep waar ze thuis horen. Dit kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Echter altijd pas nadat het informatie-inwinningstraject is doorlopen.  
Meer informatie vindt u op de website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen.School: 209 leerlingen.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
School: 209 leerlingen in 2019-2020.School: 209 leerlingen in 2019-2020.School: 226 leerlingen in 2018-2019.School: 226 leerlingen in 2018-2019.School: 227 leerlingen in 2017-2018.School: 227 leerlingen in 2017-2018.School: 228 leerlingen in 2016-2017.School: 228 leerlingen in 2016-2017.School: 237 leerlingen in 2015-2016.School: 237 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.School: 209 leerlingen in 2019-2020.School: 226 leerlingen in 2018-2019.School: 227 leerlingen in 2017-2018.School: 228 leerlingen in 2016-2017.School: 237 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld naar leeftijd in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 4,0 leerlingen van 12 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,0 leerlingen van 11 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen van 10 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 9 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen van 8 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen van 7 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,2 leerlingen van 6 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,5 leerlingen van 5 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,0 leerlingen van 4 jaar.School: 7 leerling(en) van 12 jaar.School: 22 leerling(en) van 11 jaar.School: 24 leerling(en) van 10 jaar.School: 24 leerling(en) van 9 jaar.School: 33 leerling(en) van 8 jaar.School: 17 leerling(en) van 7 jaar.School: 31 leerling(en) van 6 jaar.School: 26 leerling(en) van 5 jaar.School: 25 leerling(en) van 4 jaar.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 27,1 leerlingen in leerjaar 8.Vergelijkingsgroep: 27,7 leerlingen in leerjaar 7.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen in leerjaar 6.Vergelijkingsgroep: 27,8 leerlingen in leerjaar 5.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen in leerjaar 4.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen in leerjaar 3.Vergelijkingsgroep: 28,5 leerlingen in leerjaar 2.Vergelijkingsgroep: 22,4 leerlingen in leerjaar 1.School: 27 leerlingen in leerjaar 8.School: 19 leerlingen in leerjaar 7.School: 26 leerlingen in leerjaar 6.School: 30 leerlingen in leerjaar 5.School: 23 leerlingen in leerjaar 4.School: 34 leerlingen in leerjaar 3.School: 27 leerlingen in leerjaar 2.School: 23 leerlingen in leerjaar 1.
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in 2019-2020?
School: 51,7% meisjes.School: 48,3% jongens.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 49,6% meisjes.Vergelijkingsgroep: 50,4% jongens.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?