Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:00
 
12:45
14:45
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
12:00
 
12:45
14:45
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:30
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
12:00
 
12:45
14:45
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:00
 
12:45
14:45
 
-
De groepen 1 t/m 4 hebben op de vrijdagmiddag vrij
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
  • Door leerkracht/team
In het schoolgebouw
Nee
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In en buiten het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Er is sprake van voorschoolse opvang in de vorm van een inloopkwartier (08.15 uur tot 08.30 uur). In verband met het continurooster lunchen de kinderen in de groep, waarna speelkwartier onder toezicht van de leerkracht plaats vindt.
De opvang tijdens vrije dagen en vakanties is voor de leerlingen die gebruik maken van BSO "De Zonnestraal'. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Humankind: http://www.dezonnestraal.nl
Er maken ook ouders gebruik van de naschoolse opvang buiten het dorp.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020-2021?
Vakantie
Van
Tot en met
Studiedag
23-09-2020
 
Herfstvakantie
19-10-2020
23-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020
01-01-2021
Voorjaarsvakantie
15-02-2021
19-02-2021
Pasen
05-04-2021
 
Koningsdag
27-04-2021
 
Meivakantie
03-05-2021
14-05-2021
Pinksteren
24-05-2021
 
Zomervakantie
26-07-2021
03-09-2021
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
groepen 1 t/m 8
dinsdag en vrijdag
Bewegingsactiviteiten
groep 1 en 2
dagelijks
Toelichting bij dit onderwerp
De leerlingen krijgen 2 keer per week een gymles van 45 minuten, verzorgd door de eigen leerkrachten. De lessen bestaan uit bewegingslessen en spellessen. Tijdens de gymlessen en sportactiviteiten verwachten wij de leerlingen in sportkleding.
Regelmatig verzorgen lokale sportverenigingen (zoals de voetbalvereniging, de tennisvereniging, de judoclub, enz.) enkele proeflessen. 
De Voerendaalse sportolympiade voor de groepen 5 t/m 8 staat gepland in de maand september en de Voerendaalse sportweek voor de groepen 1 t/m 8 vindt in het voorjaar plaats.
De speelplaats is dusdanig ingericht, dat de leerlingen elke pauze zo optimaal mogelijk kunnen bewegen. Zo is er een voorziening om te voetballen, hockeyen, basketballen en trefballen. Daarnaast zijn er duikelrekken, fietsen, karren en tafeltennistafels. Elke pauze zorgen de leerlingen dat de diverse speelbakken met materialen mee naar buiten gaan.
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Directie
maandag t/m donderdag
08.30-16.30 uur
Intern begeleider
dinsdag-donderdag-vrijdag
08.30-16.30 uur
Toelichting bij dit onderwerp
Indien u de directie, intern begeleider of een leerkracht wilt spreken, moet u eerst met de betreffende persoon een afspraak maken.
JENS (schoolmaatschappelijk werk) is op donderdag van 13.45-14.45 uur aanwezig in onze school.