Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Het team bestaat uit leerkrachten, directie, intern begeleider, administratief medewerkster, conciërge en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel voor het geheel.
De school beschikt, doordat zij samenwerkt met de basisscholen Ummer Clumme en St. Theresia, over leerkrachten met specialisatie gedrag, leren m.b.t. rekenen, taal/ lezen en het jonge kind. Deze specialisten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op hun gebied en vormen samen met andere teamleden, schooloverstijgende werkgroepen binnen onze drie scholen  (basisscholen Ummer Clumme, St. Theresia en Bergop).
Voor de groepsindeling van dit schooljaar, verwijzen we naar Isy en de kalender van de school.