Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 45 min
  
4 u 15 min
  
4 u 45 min
  
4 u 45 min
  
3 uur
  
3 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 45 min
  
5 u 15 min
  
6 u 15 min
  
6 u 15 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 15 min
  
5 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
5 u 15 min
  
5 u 15 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
1 u 30 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
1 uur
  
1 uur
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 45 min
  
1 u 30 min
  
1 uur
  
1 uur
  
30 min
  
30 min
 
 
Bevorderen gezond gedrag, seo en verkeer
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Zelfstandig werken div. vakgebieden
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
1 uur
  
1 uur
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
(Kring)activiteiten m.b.t. taal
 
  
 
 
5 uur
  
5 uur
 
 
(Kring)activiteiten m.b.t. rekenen
 
  
 
 
3 u 15 min
  
3 u 15 min
 
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld (inclusief sociaal emotionele ontwikkeling, verkeer, gezond gedrag, godsdienst, enz.)
 
  
 
 
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
Motorische ontwikkeling
 
  
 
 
5 u 15 min
  
5 u 15 min
 
 
Spelen/werken: alle vak- en vormingsgebieden, inclusief alle expressievakken
 
  
 
 
6 u 30 min
  
6 u 30 min
 
 
Speelkwartier
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
        
Toelichting bij dit onderwerp
Binnen de uren van de groepen 1/2 vindt ook het zelfstandig werken plaats. Het zelfstandig werken wordt geïntegreerd in de andere vakgebieden. Aangezien er bij de kleutergroepen thematisch a.d.h.v. de methode Speelplezier gewerkt wordt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
De aula wordt gebruikt als leerplein.
Chromebooks
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?