Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Inzet kwaliteit/ talent.
Veiligheid/ geborgenheid.
Samenwerken/ overleggen.
Verbonden met elkaar.
Doorlopende ontwikkeling.
Missie en visie
De missie van onze scholen sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.
Onderwijs in de huidige tijd is meer dan alleen maar lesgeven. We zien onze scholen dan ook als organisaties die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstralen. Waar iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders een respectvolle houding naar elkaar toe hebben, waar duidelijkheid heerst, in een veilige omgeving, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en men elkaar in zijn/ haar waarde laat.
In deze positieve, kindvriendelijke leeromgeving streven we naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen t.a.v. hun eigen leren. Dit zijn tevens onze accenten binnen het onderwijsaanbod. De leerkracht is voor het kind gedurende dit hele leer-/ ontwikkelingsproces de begeleider.
Onze visie op onderwijs is: samenwerken, overleggen, gebruik maken van ieders kwaliteiten (mogelijkheden en onmogelijkheden), herkenbaarheid, identiteit, veiligheid, geborgenheid verbindingen leggen, doorlopende ontwikkeling, teamleider (directeur) bewaakt, stuurt en borgt processen.
Met andere woorden: gedegen en vernieuwend onderwijs in een duurzame en sterke samenwerking tussen de scholen die verbonden zijn met de omgeving Klimmen / Ransdaal / Ubachsberg, waarin professioneel bekwame medewerkers werken en de kwaliteit zichtbaar is. 
We hebben hard doorontwikkeld aan ons rekenonderwijs, middels de inzet van de methode 'met sprongen vooruit' door bewust dagelijks automatiseringsoefeningen binnen onze leertijd weg te zetten. Ook hebben we een doorgaande lijn in de zelfstandigheidsbevordering, waarbij kinderen lerenwerken a.d.h.v. een planbord, vervolgens dagtaken krijgen en dit uiteindelijk uitbouwen tot werken met weektaken. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en constateren we dat de ontwikkeling van onze scholen op koers ligt.
Onze missie en visie zijn zichtbaar in ons logo. Dit heeft ertoe geleid dat het motto van Ubachsberg 'Veilig en uitdagend' een goede aansluiting vindt. We streven, daar waar mogelijk, naar gezamenlijke doelen, betrokkenheid en afstemming. Hierbij verliezen we het 'unieke, eigene' van onze scholen in hun omgeving en van de leerlingen niet uit het oog. Samen, groot en klein leren van en met elkaar, in een veilige omgeving.
De huidige prioriteit is het optimaliseren van ons technisch- en begrijpend leesonderwijs. Hiervoor hebben we Karin van de Mortel school binnengehaald voor extra begeleiding. Deze ingezette koers blijven we volgen en onderweg vieren we samen de (kleine) successen.