Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2015-2016?
Aantal leerlingen: 124 (op 1 oktober) - Aantal respondenten (ouders\verzorgers): 58
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
School: gemiddeld cijfer is 7,3
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2015-2016, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 8,0
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,7
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 7,2
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1